Israel – ett föredöme i medmänsklighet -Världen Idag

Posted on Posted in Okategoriserade

”I en jämförelse blir slutsatsen utifrån grunddokument, konstitution, partidokument etcetera, och den praktiska implementeringen bland befolkningen, tydlig: Israel är, i hela Mellanöstern, ett föredöme i demokrati och medmänsklighet”, skriver teologen och föreläsaren Anders Sjöberg, och kritiserar en osann Israelbild.

Läs hela artikeln här
http://www.varldenidag.se/opinion/israel-ett-foredome-i-medmansklighet/Bbbpfa!B51pNt7hPcc6PAItS1SXzA/